Den er under oppdatering. 21.08.2008   Registrerte fra gravsten   Oppflgning
   Trykk Ctrl+F for og ske i basen. Spjr.Kirk   Gravsten ikke funnet  
Id  & Bilde nr. Bilde Nr. Fornavn-Mellomnavn-Etternavn Fornavn  Etternavn  Fdato  Fdr  Ddt  Dr  Bdato  Br  Felt Rad Gnr  B Slet. Gravsted Kommune Kirkesogn
0001_A 1 Lene Wormsen Lene Wormsen 0711 1969 0209 2007     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884911    Arne Lorang Thoresen Arne Lorang  Thoresen  2003  1938  0209  1942  1909  1942  01    S Spjry Hvaler Hvaler
0002_A 2 Christian Iversen Christian Iversen 0709 1847 3103 1925     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884912  2 Inga Karoline Iversen Inga Karoline  Iversen  0302  1876  2906  1959  0407  1959  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0002_A 2 Jacob Jacob    1705 1901 3010 1918     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884913  2 Amine Karoline Iversen Amine Karoline  Iversen  2801  1904  0205  1981  0805  1981  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884914    Kre Wilhelmsen Kre  Wilhelmsen  0112  1937  2207  2003  2209  2003  01  15  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1884915  3 Reidun Grundtvig Johansson Reidun  Grundtvig Johansson  2305  1922  1211  2004  2204  2005  01  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884916  4 Theodor Andersen Theodor  Andersen    1869 0807 1953 1407  1953  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884917  4 Birger Fredriksen Birger  Fredriksen  0109  1910  1807  1981  2207  1981  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884918  4 Elise Marie Andersen Elise Marie  Andersen  0203 1879 0805 1961 2406  1961  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884919  4 Rakel Eugenie Fredriksen Rakel Eugenie  Fredriksen  0404  1914  1902  1983  2202  1983  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884920  5 Esther Natalie Andersen (f. Augensen) Esther Natalie  Andersen  (f. Augensen) 2501 1896 1909 1914 2709  1914  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884921  5 Einar Hartvik Haraldsen Einar Hartvik  Haraldsen  0709  1914  1003  1993  1703  1993  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884922  5 Bergliot T Haraldsen Bergliot T  Haraldsen  0506  1919  1510  1996  2210  1996  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884923  6 Peder Emil Hansen Peder Emil  Hansen          2204  1953  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884924  6 Harry Oliver Hansen Harry Oliver  Hansen  1708  1912  2703  2000  0404  2000  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884925  6 Olga Kristine Hansen Olga Kristine  Hansen          1904  1954  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884926  6 Anna Hansen Anna  Hansen  3112  1910  0301  1997  1701  1997  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884927  7 Arnt Arnesen Aspeli Arnt  Arnesen Aspeli  0802 1905 2010 1946 2610  1946  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884928  7 Solveig Arnesen Solveig  Arnesen  0508  1904  0810  1985  1110  1985  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884929    Oskar Svendsen Oskar  Svendsen  0202  1872  2204  1953  3004  1953  02  11  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1884930    Hilda Svendsen Hilda  Svendsen  0510  1873  0905  1949  1405  1949  02  12  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1884931  8 Rasmus Hansen Rasmus  Hansen  2206 1875 0202 1945 0902  1945  02  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884932  8 Agnes Olava Hansen Agnes Olava  Hansen  1712  1883  0211  1974  0911  1974  02  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0009_A 9 Arthur Andreasen Arthur Andreasen 1907 1861 3110 1923     02    VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0009_A 9 Jensine (f. Fredriksen) Jensene Fredriksen  0802 1861 0501 1926     02    VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0009_A 9 Helene Andreasen Helene Andreasen             02    VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0009_A 9 Helga Andreasen Helga Andreasen             02    VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0009_A 9 Arthur Andreasen Arthur Andreasen             02    VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884933  10 Reidun Aasen Reidun  Aasen  0406  1919  1204  2002  2606  2002  02  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0010_A 10 Erling Aasen Erling Aasen  2112 1918 3112 2007     02    VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1884934    Karoline Andersen Karoline  Andersen          0103  1932  03  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1884935  11 Lillian Fredriksen Lillian  Fredriksen  1409  1940  2004  1997  2504  1997  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884936  12 Signe Eugenie Arntsen Signe Eugenie  Arntsen          0208  1915  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884937  12 Ester Karoline Arntzen Ester Karoline  Arntzen  0110  1898  0410  1983  0710  1983  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884938  13 Arnt Jakobsen Arnt  Jakobsen          1311  1892  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884939  13 Sofie A. Jakobsen Sofie A.  Jakobsen  1004  1830  1607  1914  2107  1914  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884940  14 Karl Oskar Solstad Karl Oskar  Solstad  2709  1904  1404  1975  1904  1975  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884941    Petter Andreassen Petter  Andreassen    1838  0212  1915  1112  1915  03  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1884942  15 Helge Kristiansen Helge  Kristiansen  1106  1897  0312  1957  1012  1957  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884943    Berthe Helene Andreassen Berthe Helene  Andreassen  1609  1843  1103  1928  1703  1928  03  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1884944  16 Willy Wilhelmsen Willy  Wilhelmsen  0412  1931  1605  2001  0309  2002  03  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884945  17 Magnus Anders Magnussen Magnus Anders  Magnussen  0205  1909  0901  1975  1501  1975  03  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884946  18 Ingeborg P Andreassen Ingeborg P  Andreassen  0607  1900  0707  1986  1007  1986  03  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884947  19 Karl Magnussen Karl  Magnussen  1101 1881 1801 1932 2401  1932  03  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884948  19 Alma Magnussen Alma  Magnussen  2709  1872  0711  1961  1111  1961  03  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884949  20 Johan Arnt Arntsen Johan Arnt  Arntsen  1303  1865  0601  1951  1201  1951  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884950  20 Amine Arntsen Amine  Arntsen  2011  1864  0903  1930  1503  1930  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884951    Martha Otilie Olsen Martha Otilie  Olsen  0510  1903  2802  1976  0503  1976  04  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1884952  21 Ragnvald Anker Jansen Ragnvald Anker  Jansen  1601  1913  2910  1968  0211  1968  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884953  21 Ragnhild Jansen Ragnhild  Jansen  2905  1916  1008  2001  1708  2001  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884954  22 John Karsten Berthelsen John Karsten  Berthelsen  1603  1913  2109  1943  2509  1943  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884955    Olette Thorine Olsen Olette Thorine  Olsen  2108  1868  1806  1956  2506  1956  04  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0023_A 23 Johan Tollefsen Johan Arnt  Tollefsen 3005 1850 1304 1933     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0023_A 23 Emelie Jrgine Tollefsen (f. Adolfsen) Emelie Jrgine Tollefsen (f. Adolfsen) 1611 1841 0108 1917     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0023_A 23 Thea Alvilde Johansen Thea Alvilde Johansen 1211 1879 2703 1895     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0023_A 23 Karl Walstrm Karl Walstrm  0108 1897   1972     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884956 23 Karen Hjrdis Walstrm Karen Hjrdis  Walstrm  2205  1902  1712  1997  2705  1998  04  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884957  24 Sigrid Ingeborg Skipstad Sigrid Ingeborg  Skipstad  0304  1907  1605  2002  2405  2002  04  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884958  24 Johan A. Skipstad Johan A.  Skipstad  0509  1895  2509  1954  3009  1954  04  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0025_A 25 Johan Syversen Johan Syversen 2306 1868 2505 1917     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884959  25 Charlotte Syversen Charlotte  Syversen  0702  1865  3003  1956  0704  1956  04  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0026_A 26 Josefine Henriksen  Josefine Henriksen    1857   1929     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0026_A 26 Kristian Henriksen  Kristian Henriksen    1854   1931     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0026_A 26 Nilsine Henriksen  Nilsine Henriksen    1887   1950     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0026_A 26 Henrik Henriksen  Henrik  Henriksen    1883   1969     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884960  26 Kristoffer B Andersen Kristoffer B  Andersen  0807  1905  0810  1994  1810  1994  04  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884961  26 Margit Andersen Margit  Andersen    1914  0906  1997  1706  1997  04  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884962  27 Rolf Einar Johansen Rolf Einar  Johansen  2305  1935  1109  1943  1609  1943  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884963  28 Signe Edvarda Olsen Signe Edvarda  Olsen  2007  1899  0409  1984  0709  1984  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884964  28 Thorbjrn Srlie Thorbjrn  Srlie  1412  1918  0601  1998  3004  1998  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884965  28 Solveig Theodora Srlie Solveig Theodora  Srlie  1710  1919  2810  1999  2511  1999  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884966  29 Betsy Nilsine Iversen Betsy Nilsine  Iversen  1211  1883  1208  1970  1508  1970  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884967  29 Johan O. Iversen Johan O.  Iversen  0609  1884  2312  1960  3012  1960  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884968  29 Johan Peder Alfred Pedersen Johan Peder Alfred  Pedersen  3010  1918  2503  2004  0104  2004  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884969  30 Arnold Einar Johnsen Arnold Einar  Johnsen    1917  0603  1973  1003  1973  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884970    Anna Syversen Knektemoen Anna  Syversen Knektemoen  3112  1873  0612  1954  1112  1954  05  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1884971    Alf Hansen Alf  Hansen  1705  1903  2503  1979  3003  1979  05  10  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0031_A 31 Eli Jensen (f. Helgesen) Eli Jensen (f. Helgesen) 2609 1900 1906 1949     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884972  31 Emil Rudolf Jensen Emil Rudolf  Jensen  0501  1904  1111  1995  1511  1995  05  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0032_A 32 Rangvald Baarstad Rangvald Baarstad  0509 1894 0309 1947     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0032_A 32 Asta Baarstad (f. Henriksen) Asta (f. Henriksen) Baarstad  1204 1897 1809 1938     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884973  32 Eugenie Sofie Baarstad Eugenie Sofie  Baarstad  0801  1895  0705  1976  1205  1976  05  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0033_A 33 Asta Elisabeth Tangen Asta Elisabeth Tangen             05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884974    Hans Marits Henriksen Hans Marits  Henriksen  1511  1884  0304  1946  0904  1946  05  14  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0034_A 34 Envold Henriksen Envold Henriksen  0412 1886 1812 1973     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884975  34 Hildur Henriksen Hildur  Henriksen  1307  1898  1508  2001  2408  2001  05  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0035B_A 35 Hjalmar Henriksen Hjalmar Henriksen    1881   1940     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0035B_A 35 Ragna Henriksen Ragna Henriksen    1884   1961     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884976  35 Ragnhild Eugenie Johansen Ragnhild Eugenie  Johansen  0609  1908  2202  1993  2805  1993  05  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884977  35 Anton Joachim Johansen Anton Joachim  Johansen  0403  1907  2512  1994  0206  1995  05  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0036_A 36 Edvin Strmberg Edvin Strmberg  1702 1868 1810 1918     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0036_A 36 Elisabeth Strmberg Elisabeth  Strmberg  1406 1866 1708 1939     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884978  36 Harald Strmberg Harald  Strmberg  0801  1907  2602  1984  0103  1984  05  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884979  36 Margit Strmberg Margit  Strmberg  0606  1912  1203  1973  1703  1973  05  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884980  37 Robert Steen Dahlstrm Robert Steen  Dahlstrm  0602  1914  2001  1993  2601  1993  05  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884981  37 Ester Dahlstrm Ester  Dahlstrm  1302  1925  1607  2002  2307  2002  05  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0038_A 38 Oline Christiansen Oline Christiansen   1858   1938     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0038_A 38 G. S. Christiansen G. S. Christiansen   1859   1949     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884982  38 Georg Kristiansen Georg  Kristiansen  0208  1895  0111  1975  0711  1975  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884983  38 Snefrid Alice Kristiansen Snefrid Alice  Kristiansen  0804  1904  1907  1989  2507  1989  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884984  39 Josefine Jrgine Andersen Josefine Jrgine  Andersen  2210  1858  0112  1945  0812  1945  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884985  39 Jens Alfred Andersen Jens Alfred  Andersen  2912  1859  0504  1950  1304  1950  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0040_A 40 Jon Otto Larsen Jon Otto Larsen 0309 1844 0607 1931     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0040_A 40 Grete Marie Larsen Grete Marie Larsen 0511 1849 1005 1899     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0040_A 40 Selmer E. Larsen Lie Selmer E. Larsen Lie  2108 1881 0102 1970     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0040_A 40 Marie Larsen Lie Mari Larsen Lie  1805 1877 2202 1963     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884986  40 Georg Lie Georg  Lie  1212  1908  1701  1984  2401  1984  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884987  40 Signy igun Lie Signy igun  Lie  1305  1917  1710  1996  2410  1996  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884988  41 Thea Jensen Thea  Jensen  1707  1880  2403  1960  3103  1960  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0042_A 42 Dagny Helene Nilsen Dagny Helen Nilsen  0405 1906 2403 1956     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884989  42 Bertha Josefine Nilsen Bertha Josefine  Nilsen  3011  1908  1205  1986  1605  1986  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884990  42 Olander Abraham Nilsen Olander Abraham  Nilsen  1808  1905  2102  1987  2702  1987  06  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0043_A 43 Aksel Jonassen Aksel  Jonassen                    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884991  43 Anna Jonassen Anna  Jonassen  0301  1872  0609  1966  0609  1966  06  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884992  43 Helge Jonassen Helge  Jonassen  0603  1916  2012  1993  2912  1993  06  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884993    Henrik Olsen Henrik  Olsen  1811  1818  1006  1896  1506  1896  06  15  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1884994    Sofie A. Henriksen Sofie A.  Henriksen          0504  1924  06  15  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1884995    Anna Magdalena Olsen Anna Magdalena  Olsen  2801  1825  0112  1897  0712  1897  06  16  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1884996    Eilert Carolius Henriksen Eilert Carolius  Henriksen  1107  1848  2507  1932  2907  1932  06  16  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1884997  44 Karin S. Baarstad Karin S.  Baarstad  0409  1921  2804  2001  0405  2001  06  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1884998  44 Per Rolf Baarstad Per Rolf  Baarstad  1702  1921  2206  1975  2606  1975  06  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0045B_A 45 Juul O. Joachimsen Juul O. Joachimsen  0407 1892 2802 1956     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1884999  45 Antonette Joachimsen Antonette  Joachimsen  1902  1894  3009  1978  0610  1978  06  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885000  46 Mathea Kathrine Hidahl Mathea Kathrine  Hidahl  2409  1902  1103  1968  1708  1968  06  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
  47 Ole Andreassen Ole Andreassen              06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885001  47 Ida Andreassen Ida  Andreassen  1509  1869  2202  1949  2602  1949  06  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885002  48 Karen M. Johansen Karen M.  Johansen  0710  1848  3006  1922  2507  1922  07  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885003  48 Johan B. Johansen Johan B.  Johansen  2302  1844  1110  1929  1610  1929  07  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885004  49 Olaf M. Johansen Olaf M.  Johansen  1906  1882  2505  1969  3105  1969  07  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885005  49 Tora S. Johansen Tora S.  Johansen  0509  1882  1105  1956  1905  1956  07  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885006  49 Torger A. Johansen Torger A.  Johansen  2210  1916  2406  1956  0507  1956  07  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885007  50 Oline M. Arntzen Oline M.  Arntzen          2708  1899  07  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885008  51 Aslaug Juliane Arntsen Aslaug Juliane  Arntsen  0707  1924  0408  2007  1008  2007  07  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885009  51 Arnold Sten Arntsen Arnold Sten  Arntsen  0210  1920  1501  2003  2101  2003  07  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885010  52 Nils Bertelsen Nils  Bertelsen  1408  1911  1712  1985  2012  1985  07  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885011  53 Egil Osvald Dahlberg Egil Osvald  Dahlberg  0106  1926  3003  2005  0604  2005  07  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885012    Morten Olsen Morten  Olsen  2901  1974  0202  1974  0902  1974  07  14  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0054_A 54 Signe Olsen Signe Olsen        1953     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0054_A 54 Johan A. Olsen Johan A. Olsen        1952     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0054_A 54 Johnny Algot Olsen Johnny Algot Johansen    1908   1980     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885013  54 Gudrun Johansen Gudrun  Johansen  1809  1910  2009  1990  2603  1991  07  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0055_A 55 Herman Srensen Herman Srensen 2410 1870 2309 1951     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0055_A 55 Astrid                 07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885014  56 Johan Rudolf Vauer Johan Rudolf  Vauer  1802  1905  0111  1984  0611  1984  07  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885015  56 Ragnhild Vauer Ragnhild  Vauer  1709  1906  1405  1972  1905  1972  07  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885016  56 Ole Albert Abrahamsen Ole Albert  Abrahamsen  3103  1928  0209  2003  0909  2003  07  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885017  57 Hans P. Arnesen Hans P.  Arnesen  2206  1930  2505  1992  0206  1992  07  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885018  58 Ragnar Johansen Ragnar  Johansen  1305  1943  1605  1997  0506  1997  07  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885019  59 Jacob Bankerd Jacob  Bankerd  3004  1913  3003  1984  0304  1984  07  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885020  59 Margot Bankerd Margot  Bankerd    1915     1207  2001  07  22  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0060_A 60 Amine Fredriksen Amine Fredriksen  0102 1890 1403 1961     08    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885021  60 Hans Helge N Fredriksen Hans Helge N  Fredriksen  1101  1889  1505  1976  2005  1976  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885022  61 Elisabeth Falao Elisabeth  Falao  3006  1957  0207  1990  0907  1990  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885023  61 Ole Johan Falao Ole Johan  Falao  1905  1987  0207  1990  0907  1990  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885024  62 Alf Aleksander Arnesen Alf Aleksander  Arnesen  2405  1903  1006  1992  1806  1992  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885025  62 Olga Helene Arnesen Olga Helene  Arnesen  1605  1906  2105  1970  2705  1970  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885026    Anna Bertelsen Anna  Bertelsen  2609  1885  0411  1972  1011  1972  08  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885027  63 Barthol Olsen Barthol  Olsen  2705  1910  2110  2003  2410  2003  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885028  63 Borghild Konstanse Olsen Borghild Konstanse  Olsen  0303  1907  1602  1993  1902  1993  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885029  64 Gunda Eriksen Gunda  Eriksen  1911  1867  0105  1955  0605  1955  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0065_A 65 Astrid Eina Edvinsen Astrid Eina Edvinsen  1211 1922 1402 1923     08    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885030  65 Birger Sofus Edvinsen Birger Sofus  Edvinsen  2207  1921  3110  1972  0511  1972  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885031  65 Helge Edvin Edvinsen Helge Edvin  Edvinsen  0610  1925  0903  1976  1603  1976  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885032  66 Nils Olav Andersen (Olaus) Nils Olav  Andersen  1610 1892 1012 1950 1612  1950  08  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885033  66 Johanne Alfhild J Andersen Johanne Alfhild J  Andersen  2409  1889  1812  1979  2112  1979  08  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885034  67 Anton Johansen Anton  Johansen  1609 1867 1111 1953 1711  1953  08  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885035  67 Antonie Johannessen Antonie  Johannessen  1904  1907  1605  1993  0906  1993  08  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885036  67 Erny Randi Johansen Erny Randi  Johansen  1907  1920  2407  1993  2907  1993  08  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885037  67 Olga Arntine Johansen Olga Arntine  Johansen  2408  1884  2604  1970  0205  1970  08  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0068_A 68 Klara Hansen Klara Hansen  1702 1896 2012 19?     08    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0068_A 68 Arnold Olsen Arnold Olsen              08    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885038  68 Mary Josephine Olsen Mary Josephine  Olsen      1303  1996  0507  1996  08  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885039  69 Alf Henry Johansen Alf Henry  Johansen  1705  1914  3004  1995  0505  1995  08  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885040  70 B Jrgine Johansen Hidal Jrgine  Johansen Hidal  0302  1875  1912  1962  2812  1962  08  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885041  70 B Torger Hidal Torger  Hidal  1208  1915  1112  1999  1612  1999  08  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0070B_A 70 B Jrgine Johansen Hidal Hans B Johansen Hidal  1902 1872 0109 1956     08    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885042  71 Karl Alfred Amundsen Karl Alfred  Amundsen  2212  1903  3105  1967  0306  1967  08  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885043  71 Kristiane Amundsen Kristiane  Amundsen  2805  1911  2409  2002  0410  2002  08  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885044    Hilda A. Henriksen Hilda A.  Henriksen  2107  1876  0812  1959  1212  1959  08  20  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885045  72 John Arvid Jensen John Arvid  Jensen  0108  1920  1109  2003  1809  2003  08  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0072_A 73 Anne Olida Arntsen Anne Olida Arntsen  1001 1921 0903 1922     08    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885046  73 Jan Egil Martinsen Jan Egil  Martinsen  0707  1947  2404  1964  3004  1964  08  23  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885047    Helene V. Olsen Helene V.  Olsen          0305  1934  09  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0074_A 74 Hans Pettersen Hans Pettersen              09    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0074_A 74 Agnes Pettersen Agnes Pettersen              09    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885048  74 Petra Helene Pedersen Petra Helene  Pedersen  2907  1916  1901  2004  2301  2004  09  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885049  74 Jens Olaves Pedersen Jens Olaves  Pedersen  2002  1916  1412  1982  1712  1982  09  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0075_A 75 Aslaug Nilsen Aslaug Nilsen              09    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885050  75 Gerda Andersen Gerda  Andersen          2904  1943  09  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885051    Betzy Arntzen Betzy  Arntzen          1910  1951  09  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885052    Anders Kristoffersen Anders  Kristoffersen          2905  1948  09  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885053    Agnis Kristoffersen Agnis  Kristoffersen          2012  1947  09  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885054    Kristoffer Kristoffersen Kristoffer  Kristoffersen  1405  1911  2208  1996  2908  1996  09  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0077_A 77 Anders N. Olsen Anders N. Olsen  1608 1891 1504 1957     09    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885055  77 Antonie Marie Olsen Antonie Marie  Olsen  1507  1893  1011  1984  1511  1984  09  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885056  78 Nilsene Elelie Jensen Nilsene Elelie  Jensen  0306  1882  0811  1961  1511  1961  09  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885057  78 Hans O Jensen Hans O  Jensen  2001  1886  1208  1956  1808  1956  09  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885058    Edvarda Hansen Edvarda  Hansen  2704  1886  1010  1957  1910  1957  09  14  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0079_A 79 Maren Severine Adolfsen Maren Severine Adolfsen  1410 1835 0301 1903 11.jan 1903 09    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885059  79 Hans O. Adolfsen Hans O. Adolfsen  2407  1851  0506  1908  1106  1908  09  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0080_A 80 Anders Barthol Hansen Anders Barthol Hansen  0501 1827 0509 1902     09    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0080_A 80 Randine Sofie Hansen Randine Sofie Hansen    1832 1104 1918     09    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0080_A 80 Oleane Helgesen Oleane  Helgesen  0203 1859   1931     09    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885060  80 Thora Wauger Thora  Wauger  0710  1896  2010  1976  2610  1976  09  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885061  80 Helga Andersen (Wauger) Helga  Andersen  1711  1878  0701  1970  1501  1970  09  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885062  80 Nils Kristian Andersen (Wauger) Nils Kristian  Andersen  2609  1874  2011  1947  2911  1947  09  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0081_A 81 Harald Gunnarsen Harald  Gunnarsen  3001 1921 0808 1985     09    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885063  81 Leif Edvard Gunnarsen Leif Edvard  Gunnarsen  2212  1918  0710  1987  2011  1987  09  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885064    Sally Svanmo Sally  Svanmo  0812  1904  1803  1985  2603  1985  09  20  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885065  82 Thor ivind Pedersen Thor ivind  Pedersen  0806  1939  2311  1985  2711  1985  09  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885066    Ragna Olava Andersen Ragna Olava  Andersen  2805  1895  0211  1983  0811  1983  09  22  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885067  83 Eiler Leira Eiler  Leira  1706  1920  1206  2006  2006  2006  09  22  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885068    Anders Emil Andersen Anders Emil  Andersen  1407  1894  1702  1975  2202  1975  09  23  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885069  83 Astrid Emilie Leira Astrid Emilie  Leira  2712  1921  2608  1998  0109  1998  09  23  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885070  84 Sofie Johansen Sofie  Johansen  3105  1876  1401  1961  2101  1961  09  24  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885071  84 Johan Hartvig Johansen Johan Hartvig  Johansen  0207  1880  2101  1967  2801  1967  09  25  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885072  84 Ivar Johansen Ivar  Johansen  1107  1914  0212  1993  0812  1993  09  25  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0085_A 85 Ole Kristiansen Ole Kristiansen 2811 1845 1510 1899     10    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0085_A 85 Helene Kristiansen Helene Kristiansen 1101 1846 2505 1913     10    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0085_A 85 Agnes Juliane Olsen Agnes Juliane Olsen  0506 1892 1305 1955     10    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885073  85 Ole Hjalmar Olsen Ole Hjalmar  Olsen  3007  1887  1705  1969  2405  1969  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885074  86 Hariet A. Nilsen Hariet A.  Nilsen  1903  1922  2405  1991  3105  1991  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885075  87 Thorvald Berthelsen Thorvald  Berthelsen  0606  1881  1912  1966  2812  1966  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885076  87 Klara K. Berthelsen Klara K.  Berthelsen  2503  1890  0702  1977  1202  1977  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885077  88 Sigurd Kristiansen Sigurd  Kristiansen  0709  1893  1210  1968  1910  1968  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885078  88 Margith Krisiansen Margith  Krisiansen  0212  1895  0301  1992  0801  1992  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885079  89 Ole Nicolay Rasmussen Ole Nicolay  Rasmussen    1844     2702  1923  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0089_A 89 Alette Rasmussen Alette Rasmussen    1843   1913     10    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0089_A 89 Jenny Ovida Jenny Ovida     1882   1902     10    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885080  89 Torger Melleby Torger  Melleby  0701  1951  0108  1997  1709  1997  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885081  89 Ragna Elisabeth Rasmussen Ragna Elisabeth  Rasmussen  1108  1890  0111  1962  0811  1962  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885082  90 Olga Helene Kristiansen Olga Helene  Kristiansen  0707  1920  2301  1977  2701  1977  10  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885083  90 Ole stli Kristiansen Ole stli  Kristiansen  0608  1921  1510  1989  2010  1989  10  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885084    Bolette Nielsen rstad Bolette  Nielsen rstad  2809  1836  2409  1910  3009  1910  10  12  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0091_A 91 B Olave Karoline Nielsen (f. Amundsen) Olave Karoline (f. Amundsen) Nielsen  2709 1836         10    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885085  91 C Hans Nielsen Hans  Nielsen  1203  1827  0103  1899  0603  1899  10  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0092_A 92 Helge M. Henriksen Helge M. Henriksen  1204 1852 0509 1902     10    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885086  92 B Bolette Henriksen (f. Johansen) Bolette  Henriksen  1107  1852  0905  1925  1405  1925  10  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885087  93 B Johan Henrik Helgesen Johan Henrik  Helgesen  2505  1893  0508  1971  1108  1971  10  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0094_A 94 Ole Herman Pettersen Ole Herman Pettersen  2103 1860 0110 1923     10    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0094_A 94 Pauline Amanda Pettersen Pauline Amanda Pettersen  1507 1860 0708 1936     10    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885088  94 B Nils Albert Nilsen Nils Albert  Nilsen  2908  1897  1303  1991  1903  1991  10  23  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885089  94 Ragna Emilie Nilsen Ragna Emilie Nilsen  1311  1899  1109  1988  1509  1988  10  24  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885090  95 Mathilde Johansen Mathilde  Johansen          1006  1950  10  26  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0095_A 95 Olida Olida     1909   1911     10    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0095_A 95 Julie Julie     1910   1916     10    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885091  95 Helge Olaus Aleksandersen Helge Olaus  Aleksandersen  1212  1908  3011  1992  0412  1992  10  26  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885092    Marie Olsen Marie  Olsen          1904  1925  10  27  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885093  95 Kristian Johansen Kristian  Johansen  0510  1876  1112  1965  1812  1965  10  27  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885094  95 Astrid Kristine Aleksandersen Astrid Kristine  Aleksandersen  0704  1915  1204  2007  1904  2007  10  27  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885095  96 Signe Aslug Andersen Signe Aslug  Andersen  2011  1907  0111  2000  1011  2000  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885096  96 Anders Barthold Andersen Anders Barthold  Andersen  1510  1901  0309  1962  0809  1962  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885097  97 Alvilde Sofie Andersen Alvilde Sofie  Andersen  2105  1878  0903  1965  1303  1965  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885098  97 Betsy Amundsen Betsy  Amundsen          3101  1936  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885099  97 Torbjrn Bertelsen Torbjrn  Bertelsen  2311  1915  1408  1999  2008  1999  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885100  97 Aleksander Andersen Aleksander  Andersen          1212  1939  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885101  97 Gudrun Kaspara Berthelsen Gudrun Kaspara  Berthelsen  1212  1916  0707  1991  1107  1991  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885102  98 Edvard Baardsen Edvard  Baardsen  2005  1839  2706  1903  0207  1903  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885103  98 Mina Baardsen Mina  Baardsen  1411  1840  1101  1934  1801  1934  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885104    Hans Arnt Hansen Hans Arnt  Hansen  2801  1897  3006  1922  1307  1922  11  10  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885105    Oliane Amundsen Oliane  Amundsen  2808  1897  1311  1958  2211  1958  11  10  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885106    Hans Olav Petter sli Hans Olav Petter  sli  0401  1923  2604  1986  0307  1986  11  10  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885107    Petter Arnt Amundsen Petter Arnt  Amundsen  3010  1887  3006  1922  2208  1922  11  11  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885108    Kristine Svensen Kristine  Svensen  1601  1864  3112  1958  0801  1959  11  12  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885109    Martin J. Svensen Martin J.  Svensen  0909  1865  0810  1946  1510  1946  11  13  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0099_A 99 Jens A. Augensen Jens A. Augensen 1807 1850 2501 1926     11    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0099_A 99 Alvilde K. Augensen Alvilde K. Augensen 0709 1853 1501 1904     11    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885110  99 Jens Kristian Arntsen Jens Kristian  Arntsen  2109  1892  1308  1982  1808  1982  11  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885111  99 Anny Arntsen Anny  Arntsen  2712  1898  2712  1983  3012  1983  11  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0100_A 100 Reinhardt E. Olsen Reinhardt E. Olsen  1504 1852 1407 1904     11    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0100_A 100 Petra Marie Petra Marie Olsen  0108 1870 2409 1948     11    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885112  100 Inger E Sreng Inger E  Sreng  0109  1897  1909  1979  3005  1980  11  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0101_A 101 Bjarne L. Lauritzen Bjarne L. Lauritzen  2110 1918 0705 1974     11    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885113  101 Solveig M Lauritzen Solveig M  Lauritzen  1108  1917  3108  1991  0509  1991  11  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885114    Reidar Knudsen Reidar  Knudsen  3011  1929  0407  1990  1708  1990  11  20  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0102_A 102 Isak Johansen Isak Johansen 2011 1872 2102 1940     11    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0102_A 102 Arne Oliver Arnesen Arne Oliver Arnesen  2008 1928 1006 1989     11    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885115  102 Anna Johansen Anna  Johansen  1002  1876  1712  1958  2712  1958  11  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885116  103 Johan Arnt Eliassen Johan Arnt  Eliassen  2303  1915  2810  1998  0311  1998  11  22  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0104_A 104 Kamilla Jensen Kamilla Jensen  1608 1899 1411 1923     12    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0104_A 104 Alf Jensen Alf Jensen  2703 1913 1304 1953     12    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885117  104 Leif Johan Jensen Leif Johan  Jensen  0102  1921  0611  1992  1311  1992  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885118  105 Anton Olsen Anton  Olsen  2204  1855  2205  1922  2705  1922  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885119    Karl Albert Bager Karl Albert  Bager  1702  1906  1807  1967  2207  1967  12  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885120    Mimmi Bager Mimmi  Bager  0904  1910  0403  1998  1103  1998  12  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885121    Morten yvind Thgersen Morten yvind  Thgersen  0710  1958  2009  2004  2409  2004  12  11  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885122    Hans yvind Thgersen Hans yvind  Thgersen  2709  1930  3007  2005  0408  2005  12  12  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885123    Anders J Andersen Anders J  Andersen  0707  1888  1611  1977  2311  1977  12  13  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885124    Ellen M Andersen Ellen M  Andersen  0310  1885  0611  1983  1011  1983  12  14  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885125    Margit Olsen Margit  Olsen          0608  1941  12  15  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0106_A 106 Aksel Emil Jakobsen Aksel Emil Jakobsen  2105 1907 0203 1950     13    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885126  106 Ragnhild A Jakobsen Ragnhild A  Jakobsen  1001  1908  1812  1987  1204  1988  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885127    Sverre Henriksen Sverre  Henriksen  2701  1909  0102  1984  0702  1984  13  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885128    Marie Olsen Marie  Olsen  2306  1866  0709  1959  1109  1959  13  10  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885129    August Olsen August  Olsen      3010  1947  0411  1947  13  11  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885130  107 Oskar Fredrik Johansen Oskar Fredrik  Johansen  1105  1931  0902  2000  1702  2000  13  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885131  108 Nils A Nilsen Nils A  Nilsen  2808  1860  0805  1927  1505  1927  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885132  108 Elise Nilsen Elise  Nilsen  2111  1875  2012  1962  2912  1962  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0109_A 109 B Aleksander Amundsen Aleksander  Amundsen  2212 1829 0612 1913     14    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0109_A 109 B Andrea Amundsen Andrea  Amundsen  2010 1837 1901 1927     14    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885133  109 D Aslak Thorvald Jensen Aslak Thorvald  Jensen  2812  1909  1401  1994  2105  1994  14  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885134  109 C Alexander Andreas Jensen Alexander Andreas  Jensen  2309  1906  2905  1997  0606  1997  14  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885135  109 C Marie Jensen Marie  Jensen  0603  1910  0508  2000  1108  2000  14  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0001_B   Johan Anton Hansen Johan Anton Hansen 0908 1844 1911 1908     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0001_B   Amine Emelie Hansen (f. Andersen) Amine Emelie Hansen (f. Andersen) 1911 1854 0107 1923     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885136    Marthon Elias Kolbeinsen Marthon Elias  Kolbeinsen  0203  1906  2705  1989  0206  1989  01  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885137    Anne Kolbeinsen Anne  Kolbeinsen  3012  1906  1001  1995  1701  1995  01  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885138    Julie Helene Hansen Julie Helene  Hansen  2003  1905  0508  1977  2609  1977  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885139    Johannes A. Hansen Johannes A.  Hansen  0412  1901  2804  1982  0405  1982  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885140    Inga J. Andreassen Inga J.  Andreassen  0201  1873  0805  1960  1405  1960  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885141    Marie J. Pettersen Marie J.  Pettersen  2809  1900  1111  1960  1811  1960  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885142    Harald Pettersen Harald  Pettersen  1609  1901  2311  1973  0411  1974  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0004_B   Elna Johnnesen Elna Johannessen  1603 1885 0603 1908           VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885143    Julie Johannessen Julie  Johannessen  2904  1892  3110  1970  0711  1970  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885144    Ragnhild Synve Norsted Ragnhild Synve  Norsted  1004  1935  0803  1989  0308  1989  01  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885145    Kai Stang Magnussen Kai Stang  Magnussen  2609  1944  2701  1978  0802  1978  01  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0007B_B   Andreas Fredriksen Andreas Fredriksen  1012 1815 2106 1907           VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885146    Otto Emil Edvinsen Otto Emil  Edvinsen  1203  1890  0806  1976  1506  1976  01  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885147    Julie Matilde Edvinsen Julie Matilde  Edvinsen  2411  1897  0709  1978  1509  1978  01  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0008_B   Randine Johansen Randine Johansen                    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885148    Magnus P. Johansen Magnus P.  Johansen          0912  1906  01  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885149    Gunstein Magne Aarum Gunstein Magne  Aarum  2108  1910  1712  1979  2006  1980  01  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885150    Birgit Aarum Birgit  Aarum  1506  1919  1003  2006  0408  2006  01  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885151    Karl Magnussen Karl  Magnussen  0306  1871  0610  1941  1410  1941  01  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885152    Birgitte A. Magnussen Birgitte A.  Magnussen  1105  1870  2009  1927  2509  1927  01  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0009_B   Henrik Skarpeid Henrik Skarpeid  2806 1883 0802 1959           VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885153    Mathilde Nordahl Mathilde  Nordahl  0803  1915  0609  1990  3110  1990  01  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885154    Johanna Modesta Skarpeid Johanna Modesta  Skarpeid  1606  1890  1105  1971  1505  1971  01  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0010_B   Arnt Andersen Arnt Andersen  0202 1851 2508 1929     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0010_B   Helene Andersen Helene Andersen  0203 1866 1610 1946     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885155    Erling Otto Andersen Erling Otto  Andersen  1808  1901  2503  1990  2903  1990  01  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885156    Hjrdis Dagmar Andersen Hjrdis Dagmar  Andersen  0408  1899  0312  1979  0712  1979  01  22  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885157    Harda Antonie Andersen Harda Antonie  Andersen  1709  1903  1703  1985  2103  1985  01  23  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0011_B   Thor Arnold Vauer Thor Arnold Vauer  2909 1945 2905 1946           VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0011_B   Lilly Vauer Lilly Vauer  1807 1912 2412 1947           VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885158    Karl Ellef Vauer Karl Ellef  Vauer  0703  1903  0806  1994  1406  1994  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885159    John Martin Martinsen John Martin  Martinsen  0707  1912  0411  1977  1111  1977  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885160    Othilie Andrea Martinsen Othilie Andrea  Martinsen  1804  1916  3110  1996  0811  1996  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885161    Hans-Martin Martinsen Hans-Martin  Martinsen  2309  1966  1210  2000  1910  2000  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0013_B   Rasmus Olsen Rasmus Olsen  1603 1861 0402 1932     02    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885162    Gunda J. Olsen Gunda J.  Olsen  2107  1876  0812  1959  1212  1959  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885163    Henry Hansen Henry  Hansen  2905  1904  2903  1962  1004  1962  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885164    Ole A. Rassmussen Ole A.  Rassmussen  2212  1830  2910  1912  0511  1912  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885165    Andrea Rassmussen Andrea  Rassmussen  2107  1833  1805  1908  2405  1908  02  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0016_B   Hans Petter Lie Hans Petter Lie  2612 1834 0404 1908     02    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0016_B   Karen Dorthea Lie Karen Dorthea Lie  1902 1835 0101 1930     02    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0016_B   Eline Sofie Lie Eline Sofie Lie  2709 1873 0307 1937     02    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885166    Liv Marie Lie Liv Marie  Lie    1923  2802  1996  0803  1996  02  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885167    Ebba Barthola Andersen Lie Ebba Barthola  Lie (f.Andersen)   1902  1911  1705  2004  1607  2004  02  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885168    Peder Lie Peder  Lie    1923  1508  1993  2008  1993  02  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885169    Johan Martin Fredriksen Johan Martin  Fredriksen  2606  1871  0102  1960  0602  1960  02  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885170    Karl Vilhelm Fredriksen Karl Vilhelm  Fredriksen  0309  1868  2101  1945  2801  1945  02  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885171    Norvald W Norderhaug Norvald W  Norderhaug  0904  1907  1105  1996  2005  1996  02  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885172    Natalie Olava Fredriksen Natalie Olava  Fredriksen  0204  1878  0408  1962  1108  1962  02  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885173    Adine Amanda Norderhaug Adine Amanda  Norderhaug  0111  1908  1607  1996  2407  1996  02  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885174    Erland Georg Westin Erland Georg  Westin  0509  1888  0106  1948  0506  1948  02  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885175    Alma Helene Westin Strand Alma Helene  Westin Strand  1602  1894  2703  1964  0304  1964  02  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885176    Berit Falkirk Berit  Falkirk  0603  1921  0207  2000  0809  2000  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885177    Monica Risvold Monica  Risvold  1210  1961  2702  1997  0905  1997  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885178    Aasta Pauline Fjelstad Aasta Pauline  Fjelstad  3110  1923  2509  1996  3110  1996  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885179    Henning Osvald Eriksen Henning Osvald  Eriksen  0805  1911  0808  1960  1308  1960  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0023_B   Erik Johansen Erik Johansen  1102 1863 2308 1934     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885180    Justine Johansen Justine  Johansen  0210  1866  0107  1953  0407  1953  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885181    Karl Oskar Johansen Karl Oskar  Johansen  0107  1873  0409  1954  1009  1954  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885182    Anna Elisabeth Johansen Anna Elisabeth  Johansen  0511  1877  0208  1971  0508  1971  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885183    Oleane Adolfsen Oleane  Adolfsen  2808  1829  0903  1913  1303  1913  03  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0025_B   Marie Eriksen Marie Eriksen  0805 1907 2308 1941           VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885184    Henry Augen Eriksen Henry Augen  Eriksen  2512  1900  1508  1983  1908  1983  03  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885185    Kalogna Kunnigunde H Olsen Kalogna Kunnigunde H  Olsen  1511  1891  3012  1972  0601  1973  03  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885186    Herman Samuel Olsen Herman Samuel  Olsen  0109  1887  0107  1973  0607  1973  03  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0027_B   Frans Olsen Frans Olsen  0410 1871 0101 1966     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0027_B   Maren Olsen Maren Olsen  2802 1880 0712 1966     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0027_B   Inger Olsen Inger Olsen    1931   1934     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0027_B   Henrik Olsen Henrik Olsen    1898   1977     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885187    Petro Olava Olsen Petro Olava  Olsen  0912  1896  2907  1988  1309  1988  03  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885188    Olga S. Voldberg Olga S.  Voldberg  2412  1905  2203  1986  0204  1986  03  15  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885189    Bjarne Iversen Bjarne  Iversen  2905  1914  0604  1998  1504  1998  03  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885190    Hans S Hansen Hans S  Hansen  1301  1879  2710  1956  1311  1956  03  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885191    Amalie Hansen Amalie  Hansen  2511  1873  1302  1968  1702  1968  03  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0030_B   Edvard Andersen Edvard Andersen  0306 1878 2104 1946     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885192    Klara E. Andersen Klara E.  Andersen  1509  1878  1801  1957  2601  1957  03  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885193    Anny Fredrikke Andersen Anny Fredrikke  Andersen  0505  1917  0109  2000  0709  2000  03  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0031_B   Henrik Anton Johansen Henrik Anton Johansen    1850   1910     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885194    Helga S. Johansen Helga S.  Johansen    1853  1512  1933  2012  1933  03  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885195    Inga Sofie Johansen Inga Sofie  Johansen  1111  1892  0711  1961  1012  1961  03  22  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885196    Aksel Eliassen Aksel  Eliassen  2802  1877  2408  1960  2708  1960  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885197    Agnes Otilde Eliassen Agnes Otilde  Eliassen  2212  1888  2405  1968  3105  1968  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885198    Knut Harald Ramberg Knut Harald  Ramberg  0604  1976  1311  1976  1711  1976  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0033_B   Gerd Skarpeid Gerd Skarpeid  1412 1928 2905 1979     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885199    Hkon Skarpeid Hkon  Skarpeid  2904  1923  2701  2003  0206  2003  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885200    Tone Marie Jensen Tone Marie Jensen  0710  1946  1311  1990  1012  1990  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0035_B   Sofie Bigum Nilsen (f. Kolvik) Sofie Nilsen (f.Kolvik) 3006 1890 2903 1973     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885201    Brita Elisabeth Grnn Brita Elisabeth  Grnn  2501  1921  1210  1980  2505  1981  04  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0036_B   Robert Arntzen Robert Arntzen  1011 1900 2910 1971     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885202    Ingrid Arntzen Ingrid  Arntzen  2106  1902  2905  1985  2609  1985  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885203    Ole T Syversen Ole T  Syversen  2003  1885  1203  1952  1803  1952  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885204    Emilie Syversen Emilie  Syversen  2709  1886  0702  1961  1102  1961  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885205    Anna M. Syversen Anna M.  Syversen  2107  1881  2002  1962  2402  1962  04  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0039_B   H. Bertelsen H. Bertelsen  1109 1829 2304 1910     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0039_B   Anna Bertelsen Anna Bertelsen  1108 1835 3008 1917     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885206    Helge Askeli Helge  Askeli  0510  1922  0509  1940  1409  1940  04  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885207    Grethe Askeli Grethe  Askeli  0602  1934  0707  2007  1307  2007  04  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885208    Klara Askeli Klara  Askeli  3108  1897  1306  1976  1506  1976  04  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885209    Helge Askeli Helge  Askeli  1907  1895  0906  1976  1506  1976  04  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885210    Paul Askeli Paul  Askeli  1005  1926  1811  2001  2611  2001  04  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885211    Pauline Johansen Pauline  Johansen  0707  1873  2205  1944  2705  1944  04  14  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885212    Helge Hj Hansen Helge Hj  Hansen  2801  1883  3005  1957  0706  1957  04  15  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885213    Bartold Olsen Bartold  Olsen  0905  1855  0309  1934  0909  1934  04  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885214    Laura Olsen Laura  Olsen  1707  1852  2904  1946  0705  1946  04  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0041_B   Janna Olsen Janna Olsen  0908 1855 0809 1937     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0041_B   Jens Olsen Jens Olsen  2509 1860 2502 1939     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0041_B   Frits Dahlberg Frits Dahlberg  3107 1891 1102 1978     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885215    Signe Margit M Dahlberg Signe Margit M  Dahlberg  0703  1892  1401  1982  1908  1982  04  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885216    Jensine Juliane Jensen Jensine Juliane  Jensen  0609  1894  3101  1997  0702  1997  04  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0042_B   Olsen   Olsen        1939     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0042_B   Olsen   Olsen      2503 1953     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0042B_B   Petter Olav stholm Petter Olav stholm  1401 1902 2603 1974     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0042B_B   Sigrid E. stholm Sigrid E. stholm  0912 1901 0403 1981     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885217    Martin stholm Martin  stholm  2809  1910  2810  1984  1806  1985  04  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885218    Astrid stholm Astrid  stholm  1703  1909  1211  1998  1604  1999  04  22  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885219    Julie Sofie Johnsen Julie Sofie  Johnsen  0907  1904  0705  1984  1005  1984  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885220    John Ansgar Grnnet John Ansgar  Grnnet  1512  1933  0201  2005  0701  2005  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885221    Ole Arnt Johnsen Ole Arnt  Johnsen  1806  1885  1504  1966  2304  1966  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885222    Sverre K Nss Tnnessen Sverre K  Nss Tnnessen  2307  1948  2508  1994  1609  1994  05  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0044_B   Bjrn Sverre Bjrn Sverre   0712 1968 0306 1972     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0045_B   Johan Srensen Johan Srensen 2504 1895 1704 1966     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885223    Gunborg Srensen Gunborg  Srensen  2411  1897  0110  1985  0411  1985  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0046_B   Erling Olafsen Erling Olafsen  0201 1903 0705 1979     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885224    Helene Sofie Olafsen Helene Sofie  Olafsen  1402  1917  2404  2002  1306  2002  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0048_B   Randi Arnesen Randi Arnesen 0210 1940 1703 1941     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885225    Jenny Fredriksen Jenny  Fredriksen  0112  1908  2701  1979  2410  1980  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885226    Arvid Svennes Arvid  Svennes  0303  1944  1601  1985  2806  1985  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885227    Tove E Srensen Lind Tove E  Srensen Lind  2711  1944  2107  1986  1610  1986  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0050_B   Karen Fredriksen Karen Fredriksen  2502 1865 2905 1955     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0050_B   Harda Fredriksen Harda Fredriksen  2608 1886 1902 1917     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885228    Ragnhild Sofie Nielsen Ragnhild Sofie  Nielsen  2005  1905  1408  1976  1908  1976  05  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885229    Karl Johan Nielsen Karl Johan  Nielsen  2208  1901  0708  1979  1108  1979  05  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885230    Johan Henrik Hidal Johan Henrik  Hidal  0510  1899  2507  1977  2807  1977  05  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885231    Teodore Olava Hidal Teodore Olava  Hidal  2807  1905  1904  1984  2704  1984  05  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885232    Reinerrt E Pettersen Reinerrt E  Pettersen  1011  1858  2308  1952  2808  1952  05  15  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885233    Petra Joh. Pettersen Petra Joh.  Pettersen  0206  1891  0511  1984  1311  1984  05  16  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885234    Juul Samson Reinertsen Juul Samson  Reinertsen  2612  1915  0209  1991  0609  1991  05  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885235    Randi K. Reinertsen Randi K.  Reinertsen  0107  1917  1210  2002  1810  2002  05  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885236    Albert Ole Pettersen Albert Ole  Pettersen  0311  1891  0703  1969  1503  1969  05  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0053_B   Petter Arnt Syversen Petter Arnt Syversen  2004 1857 2307 1917     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885237    Anne K Syversen Anne K  Syversen  0409  1859  0902  1939  1602  1939  05  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0054_B   B. Elias Eliassen B. Elias Eliassen  2805 1912 1304 1963     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885238    Even Eliassen Even  Eliassen  1606  1947  1102  1997  1802  1997  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885239    Inger Alvilde Eliassen Inger Alvilde  Eliassen  1208  1912  1804  2006  2104  2006  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0055_B   Albert Karlsen Albert Karlsen  0312 1854 2808 1928           VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885240    Arve Severin Karlsen Arve Severin  Karlsen  1511  1891  1309  1972  2009  1972  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885241    Tomine Srensen Tomine  Srensen  0606  1868  1910  1928  2610  1928  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885242    Gustav Arnold Fredricson Gustav Arnold  Fredricson  1801  1921  1703  1988  1905  1988  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885243    Conrad Ivar Holwech Conrad Ivar  Holwech  3001  1931  0710  1988  1711  1988  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0059_B   Gullborg Stensrud Gullborg Stensrud  1907 1912 0509 1987     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885244    Jan Stensrud Jan  Stensrud  1403  1912  2008  1991  2210  1991  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
    Kjeld Nordal Kjeld Nordahl  1606 1915 0807 1904     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885245    Grete Nordahl Grete  Nordahl  2806  1941  2412  2000  2305  2001  06  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885246    Jens Ottar Fjelle Jens Ottar  Fjelle  1205  1936  0409  1994  3009  1994  06  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885247    Torill Brudvik Torill  Brudvik  1503  1951  0407  1995  0508  1995  06  11  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0062_B   Birit Gimming Birit Gimming  2202 1917 1201 2008     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885248    Hans Ivar Gimming Hans Ivar  Gimming  0607  1916  0502  2004  2506  2004  06  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0063_B   Rangvald Lorentzen Rangvald Lorentzen  2007 1916 0505 1983     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0063_B   Bjrn Bjrn Lorentzen  0809 1938 1008 1995     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885249    Johanne Ovidie Lorentzen Johanne Ovidie  Lorentzen  1902  1919  2012  2003  0605  2004  06  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885250    Arthur A Taylor Arthur A  Taylor      0306  2000  1907  2000  06  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885251    Jorun Petrine Thommassen Jorun Petrine  Thommassen  1109  1911  2312  1999  1407  2000  06  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885252    Erling Oskar Helgestad Erling Oskar  Helgestad  1111  1909  1507  2000  1508  2000  06  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885253    Bjrg Stenbeck Bjrg  Stenbeck  1611  1925  1409  2000  2411  2000  06  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885254    Roald Andreas Stenbeck Roald Andreas  Stenbeck  2909  1919  2305  2004  1208  2004  06  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885255    Laila Sylvia Johannessen Laila Sylvia  Johannessen    1949    1952    1952  07  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885256    Borghild Elisabeth Johansen Borghild Elisabeth  Johansen  1001  1912  0501  2004  2705  2004  07  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0069_B   Karoline Srensen Karoline Srensen  2301 1864 1002 1930     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885257    Johan Srensen Johan  Srensen  0310  1867  0707  1936  1207  1936  07  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885258    Anna Lise Henriksen Anna Lise  Henriksen  1702  1876  2710  1957  0211  1957  07  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0070_B   Thore verstad Thore verstad 2906 1918 2009 1982     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885259    Eli K Hartmann Eli K  Hartmann  2809  1915  3112  1999  0707  2000  07  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0071_B   Hans Jrgensen Hans Jrgensen  1312 1970 0209 1955     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885260    May A Jrgensen May A  Jrgensen  2101  1920  1510  1999  2110  1999  07  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885261    Ole Jrgen Henriksen Ole Jrgen  Henriksen  0102  1883  1011  1958  1511  1958  07  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885262    Arnt Henry Skibstad Arnt Henry  Skibstad  2912  1929  1003  1992  0404  1992  07  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885263    Johan Skarpeid Johan  Skarpeid  1001  1913  0809  2002  2510  2002  07  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0075_B   Barthol Emil Bertelsen Barthol Emil Bertelsen  1410 1865 1703 1932     08    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885264    Regine Marie Bertelsen Regine Marie  Bertelsen  2107  1876  0804  1963  1704  1963  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885265    Lars Karlsen Lars  Karlsen  1111  1880  1302  1932  2102  1932  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885266    Ester Theodora Karlsen Ester Theodora  Karlsen  1209  1897  1507  1977  2207  1977  08  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0001_C   Helga Elise Nordsted Helga Nordsted  1006 1884 2209 1965     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0001_C   Ole B. M. Nordsted Ole B. M. Nordsted  1401 1889 3110 1966     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885267    Solveig E Nordsted Solveig E  Nordsted  2509  1914  2304  1992  0707  1992  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885268    Helge Oliver Nordsted Helge Oliver  Nordsted  2611  1915  2801  1995  1104  1995  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885269    Jens Lorentzen Jens  Lorentzen  0312  1871  2505  1957  3105  1957  01  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885270    Agnes Lorentzen Agnes  Lorentzen  2910  1877  0703  1959  1403  1959  01  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885271    Harry Arntzen Harry  Arntzen  2703  1916  0710  1980  1410  1980  01  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0002_C   William Mathisen William Mathisen  3108 1892 0507 1947     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885272    Marie Elise Mathisen Marie Elise  Mathisen  0405  1892  0306  1973  0806  1973  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0003_C   Nils Nilsen Nils Nilsen    1875 1204 1947     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885273    Thorstein Arvid Nilsen Thorstein Arvid  Nilsen  2903  1917  0905  1993  1805  1993  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885274    Hilma Nilsen Hilma  Nilsen  2701  1880  2509  1962  2909  1962  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0004_C   Anton Olsen Grnnet Anton Olsen 1511 1887 2602 1945     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885275    Agnes Olsen Agnes  Olsen  3108  1903  2103  1982  2503  1982  01  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885276    Helge Marensius Olsen Helge Marensius  Olsen  3108  1893  0512  1960  1012  1960  01  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885277    Anne Marie Olsen Anne Marie  Olsen  2407  1898  0701  1992  1001  1992  01  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885278    Anne Julie Jensen Anne Julie  Jensen  2811  1891  0701  1978  1301  1978  01  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885279    Othilde Alma Nilsen Othilde Alma  Nilsen  2009  1883  2007  1963  2507  1963  01  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885280    Borger Srensen Borger  Srensen  3008  1901  2303  1990  3005  1990  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885281    Amanda Josefine Juliussen Amanda Josefine  Juliussen  1102  1893  0809  1979  1409  1979  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885282    Norvall Olsen Norvall  Olsen  1109  1910  1912  1947  2612  1947  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885283    Nora Konradsen Nora  Konradsen  1110  1879  1608  1962  2308  1962  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885284    Anders Konrad Arntsen Anders Konrad  Arntsen  0303  1922  1912  1982  2212  1982  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0015_C   Ragnhild Rd Ragnhild Rd 2711 1894 0401 1950     02    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885285    Sigrid Olsen Sigrid  Olsen  1204  1898  1508  1973  2108  1973  02  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885286    Arve Oskar Hardy Olsen Arve Oskar Hardy  Olsen  2501  1897  2207  1982  2707  1982  02  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885287    Ingeborg Juliane Nilsen Ingeborg Juliane  Nilsen  1408  1894  0705  1936  1305  1936  02  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885288    Oscar Halfdan Nilsen Oscar Halfdan  Nilsen  2311  1891  0903  1981  1303  1981  02  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0017_C   Arnt Nilsen Arnt Nilsen  0103 1853 0503 1905     02    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0017_C   Julie Golethe Nilsen (f.Seil) Julie Golethe (f.Seil) Nilsen  2306 1852 0610 1920     02    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885289    Sigrid Hm Nilsen Sigrid Hm  Nilsen  0305  1900  1902  1988  2602  1988  02  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885290    Jan Egil Andersen Jan Egil  Andersen  2009  1951  1505  1952  2005  1952  03  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885291    Edgar Wilhelm Lie Edgar Wilhelm  Lie  1011  1948  2202  1949  2602  1949  03  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885292    Mina Jensen Mina  Jensen  3006  1856  2005  1937  2605  1937  01  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885293    Hans A. Jensen Hans A.  Jensen  0401  1856  2605  1932  0106  1932  01  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885294    Beda Charlotte Adamsen Beda Charlotte  Adamsen  2606  1896  0504  1960  0904  1960  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0002_D   Johan P. Malmberg Johan P. Malmberg 1402 1854 2810 1925     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0002_D   Agnes Karlsen Agnes Karlsen 1309 1890 0511 1926     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885295    Arne Karlsen Arne  Karlsen  1105  1920  2905  1985  0406  1985  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885296    Edvarda Sundqvist Edvarda  Sundqvist  1807  1895  2410  1950  3010  1950  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885297    Arve August Jensen Arve August  Jensen  2003  1893  1307  1966  2007  1966  01  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885298    Alma A Jensen Alma A  Jensen  1108  1893  3008  1957  0709  1957  01  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885299    Antonie Arntsen Antonie  Arntsen    1874    1925    1925  01  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885300    Thorvald Kristian Arntsen Thorvald Kristian  Arntsen  0201  1881  2507  1965  2907  1965  01  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885301    Julie S. Torgersen Julie S.  Torgersen  1808  1889  2703  1955  0204  1955  01  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885302    Rolf Torgersen Rolf  Torgersen  2002  1922  2505  2006  0206  2006  01  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885303    Theodor Emil Torgersen Theodor Emil  Torgersen  0111  1888  2006  1971  2506  1971  01  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885304    Henrik Hjalmar Edvinsen Henrik Hjalmar  Edvinsen  2704  1894  0507  1969  1007  1969  01  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885305    Signe Edith Edvinsen Signe Edith  Edvinsen  0704  1900  0905  1975  1405  1975  01  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885306    Bjrg Anne Johansen Bjrg Anne  Johansen  2501  1934  1708  1985  2308  1985  01  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885307    Erling Andreas Johansen Erling Andreas  Johansen  2109  1930  2907  2006  0408  2006  01  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885308    Silje Aas Silje  Aas  1509  1991  1509  1991  0512  1991  01  24  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0009_D   Oskar R. Sreng Oskar R. Sreng  2101 1896 1611 1983     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0009_D   Emma Sreng Emma Sreng  0511 1903 0211 1985     01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885309    Per Reinhardt Sreng Per Reinhardt  Sreng  2203  1936  1005  1993  0406  1993  01  25  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885310    Bodveig Helgesen Bodveig  Helgesen  0110  1909  0111  2004  0701  2005  01  27  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885311    Helge Helgesen Helge  Helgesen  1410  1904  1711  1982  1506  1983  01  28  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885312    Hans Helge Helgesen Hans Helge  Helgesen  2306  1939  2606  1984  2409  1984  01  28  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885313    Britt W. Arvesen Britt W.  Arvesen  2601  1955  2108  1955  2508  1955  01  29  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0012_D   Einar-Sverre Einar-Sverre               01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885314    Thor-Willy Johansen Thor-Willy  Johansen  2604  1946  0707  1954  1307  1954  01  30  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885315    Thedor Nilsen Thedor  Nilsen  2204  1890  1812  1972  2312  1972  02  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885316    Lina Hansen Lina  Hansen  1609  1869  0712  1954  1612  1954  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885317    Lilly Amalie Hansen Lilly Amalie  Hansen  3005  1902  0507  1987  1407  1987  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885318    Hans Konrad Hansen Hans Konrad  Hansen  1211  1899  2808  1987  0109  1987  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885319    Helene Schumann Hansen Helene Schumann  Hansen  2610  1900  2206  1990  2706  1990  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885320    Petra Hansen Petra  Hansen  0411  1875  0602  1930  1102  1930  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885321    Bernhard Hansen Bernhard  Hansen  1010  1870  0102  1947  0602  1947  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885322    Harald Karlsen Harald  Karlsen  2208  1907  0501  1994  1201  1994  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885323    Gudrun Karlsen Gudrun  Karlsen  1105  1915  1102  1993  1702  1993  02  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885324    Ellen K. Torgersen Ellen K.  Torgersen  3008  1849  2508  1928  3008  1928  02  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885325    Thorvald Torgersen Thorvald  Torgersen  0305  1853  2406  1941  3006  1941  02  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0017_D   Erling Georg Hansen Erling Georg Hansen  2008 1908 2604 1928     02    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885326    Natalie Therese Hansen Natalie Therese  Hansen  0101 1901  1203  1983  1603  1983  02  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885327    Karl Johan Johansen Karl Johan  Johansen  0509  1875  2803  1953  0204  1953  02  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885328    Kjell Solvang Kjell  Solvang  0411  1918  0605  2004  2506  2004  02  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885329    got Marie Solvang got Marie  Solvang  3012  1921  1104  2004  2506  2004  02  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885330    Marta A. Johansen Marta A.  Johansen  1205  1884  0103  1953  0703  1953  02  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885331    Ole E. Jacobsen Ole E.  Jacobsen    1869    1925    1925  02  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885332    Alvilde Jacobsen Alvilde  Jacobsen  0203  1884    1943    1943  02  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885333    Ester Marie Martinsen Ester Marie  Martinsen  2104  1908  1107  1993  1607  1993  02  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885334    Hans Martin Martinsen Hans Martin  Martinsen  2909  1900  0312  1972  0912  1972  02  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885335    Martinius Magnussen Martinius  Magnussen  2712  1887  2808  1963  0309  1963  02  21  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885336    Hans Magnussen Hans  Magnussen  0906  1892  1411  1972  1811  1972  02  22  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885337    Theodora Olsen Theodora  Olsen  1311  1855  0204  1950  0804  1950  02  23  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885338    Signe Magnussen Signe  Magnussen  1608  1909  2612  1997  0201  1998  02  25  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885339    Anker Kristoffer Magnussen Anker Kristoffer  Magnussen  1201  1902  2606  1976  0207  1976  02  26  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885340    Oskar Kristiansen Oskar  Kristiansen  2208  1883  1007  1970  1607  1970  02  27  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885341    Anna Kristiansen Anna  Kristiansen  0901  1890  1403  1959  2103  1959  02  28  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0024_D   Gjran Person Gjran Person  3105 1860 0707 1927     02    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0024_D   Marie Person Marie Person  0607 1852 0202 1948     02    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0024_D   Gudrun Person Gudrun Person  1908 1907 1512 1949     02    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885342    Ernst Wilhelm Person Ernst Wilhelm  Person  2106  1896  0907  1988  1307  1988  02  29  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0025_D   Anna Olsen Anna Olsen 2407 1877 2110 1936     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0025_D   Johan Olsen Johan Olsen 2212 1867 1010 1939     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885343    Rudolf Frits Johansen Rudolf Frits  Johansen  2410  1913  0207  1980  0807  1980  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885344    Anna Olivia Johansen Anna Olivia  Johansen  0507  1918  0102  1998  0502  1998  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885345    Anker Johannessen Anker  Johannessen  2512  1901  0408  1934  1008  1934  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885346    Kristian Henrik Henriksen Kristian Henrik  Henriksen  0111  1908  2610  1933  2910  1933  03  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0027_D   Johan Godtfred Olsen Johan Godtfred Olsen 0501 1884 0704 1957     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0027_D   Signe Dortha Olsen Signe Dortha Olsen 3009 1890 3105 1970     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885347    Rangfrid Johansen Rangfrid  Johansen  2504  1917  1506  1998  1906  1998  03  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885348    Olav Kristian Johansen Olav Kristian  Johansen  2712  1913  2804  1993  0505  1993  03  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0028_D   Christian Arntsen Christian Arntsen 1711 1856 0504 1944     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0028_D   Olette Arntsen Olette Arntsen 2802 1859 1901 1933     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885349    Anna Nilsine Kristiansen Anna Nilsine  Kristiansen  2408  1905  2807  1994  0208  1994  03  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885350    Kristian Karl Kristiansen Kristian Karl  Kristiansen  2208  1896  0602  1965  1302  1965  03  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0029_D   Olaf Strand Olaf Strann 1808 1915 1202 2008     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885351    Johan Pettersen Johan  Pettersen  0605  1882  2908  1932  0309  1932  03  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885352    Gunda Pettersen Gunda  Pettersen  0112  1880  2808  1942  0309  1942  03  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0030_D   Burnice Kristiansen Burnice Kristiansen  0804 1895 1107 1932     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0030_D   Peder Kristiansen Peder Kristiansen  0210 1891 1908 1959     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885353    Reidar Hauge Pedersen Reidar Hauge  Pedersen  1407  1918  2111  2000  2411  2000  03  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885354    Inga Borgny Hauge Pedersen Inga Borgny Hauge  Pedersen  2505  1919  2102  2003  2802  2003  03  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0031_D   Nils Martinius Olsen Nils Martinius Olsen 0309 1863 0602 1932     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0031_D   Nils Andreas Sandvik Nils Andreas Sandvik  1608 1918 1602 1996     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885355    Anna Elisabeth Olsen Anna Elisabeth  Olsen  2205  1873  2006  1961  2406  1961  03  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885356    Nils A. Sandvik Nils A.  Sandvik  1608  1918  1602  1996  2102  1996  03  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885357    Katrine Syversen Katrine  Syversen  0911  1861  2304  1935  3004  1935  03  22  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885358    Paul Barm Paul  Barm  3011  1919  1604  1994  2604  1994  03  23  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885359    Anders Henry Ekmann Anders Henry  Ekmann  1307  1892  2702  1963  0403  1963  03  24  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0033_D   Anna Ekmann Anna Ekmann              03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885360    Johnne Fredrik Ekmann Johnne Fredrik  Ekmann  1307  1859  2410  1954  3010  1954  03  25  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0034_D   Nathalie Emilie Johansen Nathalie Emilie Johansen  2006 1893 1806 1954     03    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885361    Thomas Reidar Johansen Thomas Reidar  Johansen  0110  1890  0711  1979  1311  1979  03  26  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885362    Arne Johansen Arne  Johansen  0302  1933  0509  2000  1409  2000  03  27  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885363    Kre Roland Greager Kre Roland  Greager  1502  1913  1610  1993  2210  1993  03  29  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885364    Thore yvind Karlsen Thore yvind  Karlsen  1203  1945  2202  1998  2702  1998  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0037_D   August Lorentzen August Lorentzen  2404 1859 0711 1936     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0037_D   Andrea Lorentzen Andrea Lorentzen  1909 1863 0506 1944     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885365    Berte Helene Lorentzen Berte Helene  Lorentzen  0901  1901  1806  1968  2206  1968  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885366    Lorentz Arnt Lorentzen Lorentz Arnt  Lorentzen  0208  1899  0408  1972  1008  1972  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885367    Arvid Kr Lorentsen Arvid Kr  Lorentsen  3003  1905  0404  1991  2307  1991  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885368    Anna Lorentsen Anna  Lorentsen  2903  1907  1901  1995  0307  1995  04  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885369    Harald Arnevig Harald  Arnevig      1807  1936  2307  1936  04  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885370    Nicoline Arnevig Nicoline  Arnevig  1310  1893  1402  1983  1802  1983  04  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885371    Inger H. Arnevig Inger H.  Arnevig  3008  1919  0107  1990  2607  1990  04  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885372    Ivar Johan Stre Ivar Johan  Stre  1102  1928  3010  2003  0611  2003  04  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885373    Erik Sandbekk Erik  Sandbekk  2008  1927  1004  1977  2604  1977  04  16  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885374    Ragna Johansen Ragna  Johansen  1203  1889  1703  1964  2103  1964  04  17  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0041_D   Jens Johansen Jens Johansen  2105 1866 0406 1939     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0041_D   Julie Johansen Julie Johansen  0812 1867 0406 1935     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885375    Gudrun Jensen Gudrun  Jensen  2005  1906  0910  1989  1310  1989  04  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885376    Anker Johan Jensen Anker Johan  Jensen  1809  1907  2704  1998  3004  1998  04  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0042_D   Albertine Lund Albertine Lund  2611 1878 1005 1935     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885377    Karl Anders Lund Karl Anders  Lund  1801  1871  1003  1960  1903  1960  04  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885378    Lilly Margith Larsen Lilly Margith  Larsen  1006  1902  2307  2001  3010  2001  04  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885379    Einar Sverre Jensen Einar Sverre  Jensen  1001  1935  1711  1960  2411  1960  04  21  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0043A_D   Jens Johansen Jens Johansen 2602 1868 0610 1934     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0043A_D   Anna Johansen Anna Johansen 2206 1869 1712 1934     04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885380    Nils Wilhelm Jensen Nils Wilhelm  Jensen  1810  1895  2609  1967  3009  1967  04  22  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885381    Thora Emilie Jensen Thora Emilie  Jensen  1611  1899  2402  1992  0303  1992  04  23  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885382    Anna Helene Jensen Anna Helene  Jensen  1308  1902  2703  1979  0304  1979  04  24  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885383    Lovise Jensen Lovise  Jensen  1910  1876  1901  1967  2801  1967  04  25  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885384    Johan Jensen Johan  Jensen  0108  1870  1508  1962  2208  1962  04  26  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885385    Alfhild Jensen Alfhild  Jensen  1209  1908  0807  1933  1507  1933  04  27  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885386    Mathilde Henriksen Mathilde  Henriksen  3112  1889  0210  1967  3105  1969  04  28  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885387    Johan Sevrin Henriksen Johan Sevrin  Henriksen  2011  1888    1934  2803  1934  04  29  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0049_D   Sigurd Srlie Sigurd Srlie  0112 1940 2112 1940     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885388    Petro Srlie Petro  Srlie  0210  1897  1912  1992  2312  1992  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885389    Ole Christian Srlie Ole Christian  Srlie  2008  1887  0212  1972  0912  1972  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0050_D   Karen Olava Srlie Karen Olava Srlie  2611 1849 2104 1938     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0051B_D   Bartmand Hansen Bartmand Hansen             05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885390    Johan Arnt Hansen Johan Arnt  Hansen  1010  1904  2103  1989  3003  1989  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0053_D   Anders Barthold Karlsen Anders Barthold Karlsen 0412 1892 1103 1961     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0053_D   Karen Helene Karlsen Karen Helene Karlsen 0306 1894 0801 1978     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885391    Harald Alfred Andersen Harald Alfred  Andersen  1303  1932  0409  1992  0909  1992  05  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885392    Hildur Sofie Andersen Hildur Sofie  Andersen  1801  1930  2805  1983  0809  1983  05  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0054_D   Gustav Wilhelm Nilsen Gustav Wilhelm Nielsen              05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0054_D   Anna Erika Nilsen Anna Erika Nielsen  2306 1865 2411 1946     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885393    Johan Ludvig Nielsen Johan Ludvig  Nielsen  0403  1891  1610  1979  2310  1979  05  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885394    Gerda Elvida Nielsen Gerda Elvida  Nielsen  1502  1899  0210  1967  0710  1967  05  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0055_D   Arne Pettersen Arne Pettersen              05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0055_D   Mina Pettersen Mina  Pettersen              05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885395    Borghild Louise Klingvall Borghild Louise  Klingvall  1905  1909  1804  2006  2604  2006  05  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885396    ivind Klingvall ivind  Klingvall  2301  1904  0305  1987  0605  1987  05  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885397    Julie Marie Johansen Julie Marie  Johansen  1706  1893  0107  1971  0707  1971  05  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885398    Kornelius Sofus Johansen Kornelius Sofus  Johansen  1201  1885  0704  1961  1504  1961  05  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885399    Olava Emilie Andersen Olava Emilie  Andersen  2609  1893  1804  1966  2304  1966  05  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885400    Arve Andersen Arve  Andersen  2910  1901  1009  1970  1609  1970  05  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0058_D   Jens Martinsen Jens Martinsen  1002 1910 0702 2003     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885401    Gudrun Marie Martinsen Gudrun Marie  Martinsen  2912  1913  2509  2003  0110  2003  05  22  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885402    Martha Martinsen Martha  Martinsen    1913  2307  1936  3007  1936  05  23  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0059_D   Johan Arnt Andersen Johan Arnt Andersen  2209 1861 0902 1936     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0059_D   Marie Andersen Marie Andersen  2512 1869 2402 1947     05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885403    Asta Kornelia Andersen Asta Kornelia  Andersen  0407  1903  0712  1982  1012  1982  05  26  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885404    Arne Marensius Andersen Arne Marensius  Andersen  1202  1898  2206  1966  2404  1978  05  27  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0060_D   Helene Arntzen Helene Arntzen              05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885405    Petter Arntzen Petter  Arntzen  0712  1891  1612  1977  2404  1978  05  28  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885406    Thorbjrn Berthelsen Thorbjrn  Berthelsen  2308  1914  1904  1941  2604  1941  06  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885407    Anders Barthol Berthelsen Anders Barthol  Berthelsen  1309  1888  0507  1945  0907  1945  06  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885408    Anne Louise Arntsen Anne Louise  Arntsen  0505  1859  2602  1941  0503  1941  06  12  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885409    Olaus Arntsen Olaus  Arntsen  1706  1860  2304  1950  2904  1950  06  13  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0062_D   Anders Edvart Pettersen Anders Edvart Pettersen  1104 1885 2503 1947     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885410    Juliane Marie Hansen Juliane Marie  Hansen  2907  1873  2011  1940  2611  1940  06  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885411    Ole Juul Utgrd Ole Juul  Utgrd  3009  1914  2403  1994  3003  1994  06  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885412    Martin Augustin Martin  Augustin  0605  1873  0603  1940  1403  1940  06  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885413    Johanne Augustin Johanne  Augustin  0605  1873  0603  1940  1403  1940  06  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0064_D   Olga Karlsen Olga Karlsen 2702 1889 1406 1939     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0064_D   Oskar Karlsen Oskar Karlsen 2706 1885 0504 1939     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0064_D   Oskar Stenberg Oskar Stenberg  2611 1906 3107 1988     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885414    Grete Marit Stenberg Grete Marit  Stenberg  2010  1919  2508  2000  2305  2001  06  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885415    Sverre Oscar Stenberg Sverre Oscar  Stenberg  2311  1956  2701  1978  1504  1978  06  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885416    Hulda S Karlsen Hulda S  Karlsen  0108  1876  2112  1957  3012  1957  06  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885417    Alfred Karlsen Alfred  Karlsen  1907  1858  3001  1939  0702  1939  06  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0066_D   Jens Arnt Martinsen   Martinsen  1511 1874 1404 1969     06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885418    Helene Sofie Martinsen Helene Sofie Martinsen  (f.Johansen) 0908  1879  0512  1947  1112  1947  06  22  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885419    Sofie Martinsen Sofie  Martinsen  0205  1924  2312  1994  2812  1994  06  23  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885420    Valborg Cecilie Sand Valborg Cecilie  Sand  2709  1895  2603  1976  0204  1976  06  24  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885421    Nils Sigurd Sand Nils Sigurd  Sand  1910  1898  0202  1960  0602  1960  06  25  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885422    Paul Pedersen Paul  Pedersen    1897  0909  1938  1609  1938  06  26  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885423    Lovise Johanne Pedersen Lovise Johanne  Pedersen  0407  1898  1707  1978  2407  1978  06  26  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885424    Laurense Helene Hansen Laurense Helene  Hansen  3012  1891  1608  1980  2108  1980  06  29  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885425    Oleane B Kvist Oleane B  Kvist  0105  1875  1303  1946  1903  1946  07  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885426    Svend L Kvist Svend L  Kvist  0308  1874  0105  1951  0805  1951  07  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0071_D   Ole Albert Pettersen Ole Albert Pettersen  1503 1864 1008 1944     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0071_D   Andrea Oline Pettersen Andrea Oline Pettersen  1009 1871 0705 1958     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885427    Helge Pettersen Helge  Pettersen  1404  1901  2606  1986  0107  1986  07  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885428    Birgit Sofie Pettersen Birgit Sofie  Pettersen  1407  1910  0707  1978  1307  1978  07  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0072_D   Alma Fridholm Alma Fridholm  0806 1887 2101 1944     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885429    Tore Gunnar Fridholm Tore Gunnar  Fridholm  0409  1907  0106  1984  0706  1984  07  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885430    Aagot Fridholm Aagot  Fridholm  1912  1912  0506  1997  1706  1997  07  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885431    Olaf Olsen Olaf  Olsen  0301  1877  1110  1943  1610  1943  07  18  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885432    Odvar Bratli Odvar  Bratli  1402  1914  2304  1989  3004  1989  07  18  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885433    Helvine Olsen Helvine  Olsen  0611  1873  0204  1951  0804  1951  07  19  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
0073_D   Anna Helgesen (f.Olsen) Anna (f.Olsen) Helgesen  1609 1867 2703 1945     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0073_D   Hans M. Helgesen Hans M. Helgesen  0910 1864 2109 1949     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885434    Jacobine O Kristiansen Jacobine O  Kristiansen  3105  1902  0805  1999  1405  1999  07  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885435    Olaf Petter Kristiansen Olaf Petter  Kristiansen  1809  1899  0110  1982  0810  1982  07  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0074_D   Yngvar Klingval Yngvar Klingvall    1905   1941     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0074_D   Therese Larsen Threse Larsen    1889   1942     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885436    Anna Klingvall Anna  Klingvall  3009  1874  2310  1962  2710  1962  07  22  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885437    Karl Klingvall Karl  Klingvall  0107  1867  0107  1942  0807  1942  07  23  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0075_D   Aksel Jakobsen Aksel Jacobsen  2409 1880 2003 1942     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0075_D   Otilde Jakobsen Otilde Jacobsen  0103 1881 2301 1943     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885438    Jenny Jacobsen Jenny  Jacobsen  2101  1912  2010  1989  2510  1989  07  24  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885439    Jens Charles Jacobsen Jens Charles  Jacobsen  3108  1909  2603  1994  3003  1994  07  25  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0076_D   Kristina Sundqvist Kristina Sundqvist   1871   1942     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885440    Dagmar Marie Eriksen Dagmar Marie  Eriksen  1902  1901  0705  1995  1205  1995  07  26  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885441    Gustav Sundquist Gustav  Sundquist  1111  1872  0108  1951  0908  1951  07  27  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0077_D   Nilsine Dehlin Nilsine Dehlin  0609 1864 1006 1950     07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885442    Karl Kristian Dehlin Karl Kristian  Dehlin  0609  1869  1111  1941  1811  1941  07  28  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885443    Petra Olsen Petra  Olsen  1812  1899  2111  2000  2811  2000  08  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885444    Gustav Olsen Gustav  Olsen  1511  1896  1601  1950  1701  1950  08  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885445    Edgar Nilsen Edgar  Nilsen  0703  1925  0507  2002  1107  2002  08  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885446    Julie Othilde Pedersen Julie Othilde  Pedersen  0801  1868  2903  1963  0404  1963  08  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885447    Johan M Pedersen Johan M  Pedersen  3105  1859  3011  1948  0712  1948  08  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885448    Aleksander Jensen Aleksander  Jensen  3010  1883  3006  1962  0707  1962  08  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885449    Olga H Jensen Olga H  Jensen  0209  1884  3011  1948  1712  1948  08  22  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0082_D   Ole A. Olsen Ole A. Olsen  1510 1890 2103 1948     08    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885450    Martha Olsen Martha  Olsen  2506  1899  1905  1985  2305  1985  08  23  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885451    Harald Kristian Olsen Harald Kristian  Olsen  0612  1922  0112  2005  0812  2005  08  24  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0083_D   Marie Augustin Marie Augustin  1110 1881 0908 1947     08    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0083_D   Gunvor A. Augustin Gunvor A. Augustin  1609 1913 0407 1997     08    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885452    Otto Emanuel Augustin Otto Emanuel  Augustin  1208  1876  0204  1955  0704  1955  08  25  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885453    Alf Ingvald Augustin Alf Ingvald  Augustin  0202  1910  1804  2000  0507  2000  08  26  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885454    Emilie Alvilde Helgesen Emilie Alvilde  Helgesen  1606  1905  0207  1991  2108  1991  08  29  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0085_D   Emil Kristiansen Emil Kristiansen  2112 1870 1004 1935     08    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885455    Ole Kristian Kristiansen Ole Kristian  Kristiansen  0308  1904  1406  1994  2206  1994  09  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885456    Ellen Mathilde Carlotte Kristiansen Ellen Mathilde Carlotte  Kristiansen  2207  1906  1201  2000  1801  2000  09  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885457    Karl G ystad Karl G  ystad  1806  1896  0403  1954  1103  1954  09  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885458    Inga A ystad Inga A  ystad  0601  1903  2202  2000  2902  2000  09  22  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885459    Petra Natalie Olsen Petra Natalie  Olsen  2402  1879  1809  1968  2809  1968  09  23  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885460    Herman Ingvald Utgrd Herman Ingvald  Utgrd  1610  1911  1401  2000  2101  2000  09  24  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885461    Amunda Johannessen Amunda  Johannessen  2004  1875  0602  1954  1302  1954  09  25  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885462    Johan Johannessen Johan  Johannessen  3008  1868  2708  1951  3108  1951  09  26  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0089_D   Ole Martinsen Ole Martinsen  0511 1882 1405 1951     09    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885463    Harald Olaf Martinsen Harald Olaf  Martinsen  2507  1925  1411  1993  1811  1993  09  27  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885464    Martha Petterine Martinsen Martha Petterine  Martinsen  0104  1885  2501  1972  2901  1972  09  28  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0090_D   Karl Johannesen Karl Johannesen 1412 1894 0904 1957     10    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0090_D   Gudrun Johannesen Gudrun Johannesen 0511 1894 2810 1969     10    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885465    Connie Gudrun Henriksen Connie Gudrun  Henriksen  2212  1917  1109  1998  2310  1998  10  25  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885466    Arne Hjalmar Henriksen Arne Hjalmar  Henriksen  1708  1915  1001  1988  1905  1988  10  26  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
0091B_D   Jens Carl Martinius Jensen Jens Carl Jensen 2302 1873 1902 1952     10    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
0091B_D   Jenny Marie Jensen (f.Olsen) Jenny Marie Jensen (f.Olsen) 2006 1884 1902 1966     10    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885467    Sverre Hansen Sverre  Hansen  1809  1917  0412  2002  1112  2002  10  28  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885468    Martha Alvilde Hansen Martha Alvilde  Hansen  0409  1920  2810  1999  0511  1999  10  29  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
    Rolf Jensen Rolf Jensen  0205  1922 0712  2007   2007 E1  01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885469    Edel Marie Johansen Edel Marie  Johansen  2012  1927  1302  2002  1902  2002  E1  01  16  VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885470    Per Otto Johansen Per Otto  Johansen  1901  1925  0212  2000  0812  2000  E1  01  17  VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885471    Per Thomas Johansen Per Thomas  Johansen  2003  1956  0510  1997  1410  1997  E1  01  18  VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885472    Kristoffer Anker Olsen Kristoffer Anker  Olsen  1812  1893  1611  1961  2311  1961  E1  02  13  VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885473    Adele Marie Olsen Adele Marie  Olsen  2604  1902  2604  1987  3004  1987  E1  02  14  VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885474    Terje Jensen Terje  Jensen  2105  1953  0309  2006  1309  2006  E1  02  16  VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885475    Sverre Bekkevold Sverre  Bekkevold  2205  1926  2209  2006  2809  2006  E1  02  18  VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885476    Hans Bartholsen Hans  Bartholsen  2009  1890  2003  1967  2903  1967  E1  03  13  VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885477    Julie Bartholsen Julie  Bartholsen  0507  1893  3003  1963  0604  1963  E1  03  14  VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885478    Martha Hansen Martha  Hansen  2408  1904  0906  1989  0708  1989  E1  03  15  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885479    Peder B Hansen Peder B  Hansen  2108  1902  0203  1963  0903  1963  E1  03  16  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
    Olga Natalie Olsen Olga Natalie Olsen  2801 1900 3012 1964     E1  04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
    Jenny Swenson Jenny Swenson 1712 1896 2012 1978     E1  04    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885480    Anna Tenden Anna  Tenden  1004  1907  2505  1993  0206  1993  E1  04  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885481    Karla Norsted Karla  Norsted  2012  1903  0304  1975  0609  1975  E1  04  15  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
    Jens Kristen Arntsen (Kikken') Jens Kristen Arntsen  (Kikken') 1505 1933 1312 2007     E1  05    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885482    Arne Johnny Hansen Arne Johnny  Hansen  1108  1933  1112  2000  1912  2000  E1  05  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885483    Kari Sofie Rasmussen Kari Sofie  Rasmussen  1912  1929  0712  2006  1412  2006  E1  05  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885484    Kre Johannes Rasmussen Kre Johannes  Rasmussen  2909  1929  1603  2007  2604  2007  E1  05  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885485    Asbjrn Rummelhoff Asbjrn  Rummelhoff  2601  1933  1012  2000  1512  2000  E1  05  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885486    Synnve Karlsen Synnve  Karlsen  2509  1938  0602  2001  1402  2001  E1  05  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885487    Dag-Bernhard Carelius Dag-Bernhard  Carelius  1101  1965  0203  1997  2003  1997  E1  05  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885488    Rolf Westerlund Rolf  Westerlund  1910  1924  2307  2007  2707  2007  E1  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
    Rudolf Westerlund Rudolf Westerlund  0608  1894 2210 1968     E1  06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
    Linnea Brolin Linnea Brolin 0403  1917 701       E1  06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885489    Inga Kristine Westerlund Inga Kristine  Westerlund  1602  1898  1301  1993  2001  1993  E1  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885490    Daphne G M Westerlund Daphne G M  Westerlund  0804  1927  1007  1998  2108  1998  E1  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885491    Sigrid Klara Bartholsen Sigrid Klara  Bartholsen  3007  1910  2907  1998  0408  1998  E1  06  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885492    Birger Olav Bartholsen Birger Olav  Bartholsen  2608  1907  1205  1968  1805  1968  E1  06  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885493    Anna Elise Nilsen Anna Elise  Nilsen  1503  1905  0401  1993  0801  1993  E1  06  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885494    Erland Gustav Nilsen Erland Gustav  Nilsen  1506  1896  2803  1968  0304  1968  E1  06  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885495    Ragnvald Magnus Wauger Ragnvald Magnus  Wauger  0702  1904  0106  1986  0506  1986  E1  06  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885496    Ragnhild Wauger Ragnhild  Wauger  1312  1910  1103  1968  1603  1968  E1  06  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
    Otto Svendsen Otto Svendsen  0602  1902 0207  1967     E1  06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885497    Else Svendsen Else  Svendsen  1701  1904  2407  1989  0108  1989  E1  06  15  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885498    Svein Otto Svendsen Svein Otto  Svendsen  1810  1944  0912  1993  1712  1993  E1  06  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
    Vivi Sonja Jensen Vivi Sonja Jensen  2001 1923 1112 2007     E1  06    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885499    Alfild Emelie Iversen Alfild Emelie  Iversen  0608  1917  2203  1967  3003  1967  E1  07  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
    Helge Wilhelm Jrgensen Helge Wilhelm Jrgensen  1910 1906 1501 1967     E1  07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
    Morten Jrgensen Morten Jrgensen  0702  1914 0602  1937     E1  07    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885500    Trygve Roald Jrgensen Trygve Roald  Jrgensen  2112  1928  1602  2001  2302  2001  E1  07  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885501    Kristian Fredrik Johansen Kristian Fredrik  Johansen  2710  1929  2609  1966  0110  1966  E1  07  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885502    Gthe Henrik Helgesen Gthe Henrik  Helgesen  2107  1897  2009  1966  2409  1966  E1  07  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885503    Erna Hertha H Helgesen Erna Hertha H  Helgesen  1303  1905  1812  1996  2112  1996  E1  07  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885504    Gudrun Olsen Gudrun  Olsen  2906  1896  2209  1970  2510  1970  E1  07  11  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885505    Barthol W Olsen Barthol W  Olsen  3110  1895  2208  1966  2608  1966  E1  07  12  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885506    Abraham Abrahamsen Abraham  Abrahamsen  0701  1902  0807  1966  1307  1966  E1  07  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885507    Ragna Josefine Abrahamsen Ragna Josefine  Abrahamsen  1911  1904  2409  1991  0210  1991  E1  07  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885508    Arve O. Syversen Arve O.  Syversen  2704  1901  2506  1966  0207  1966  E1  07  15  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885509    Otto Sigvart Henriksen Otto Sigvart  Henriksen  2804  1885  2105  1979  2605  1979  E1  07  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885510    Antonie Helga Henriksen Antonie Helga  Henriksen  1012  1887  1304  1966  1904  1966  E1  07  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885511    Harald Torolf Arntsen Harald Torolf  Arntsen  1405  1930  0711  1991  1311  1991  E1  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885512    Roger Arntsen Roger  Arntsen  2102  1961  2306  1981  3006  1981  E1  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885513    Randine Sofie Kristiansen Randine Sofie  Kristiansen  2706  1896  2007  1974  2707  1974  E1  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885514    Arnt Bernhard Kristiansen Arnt Bernhard  Kristiansen  0901  1888  1206  1966  1806  1966  E1  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885515    Ragnhild Andersen Ragnhild  Andersen  2910  1909  0806  2002  1306  2002  E1  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885516    Einar Andersen Einar  Andersen  1808  1891  0302  1966  1202  1966  E1  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
    Gothard K. Martinsen Gothard K. Martinsen  3005 1878 3003 1965     E1  08    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
    Ingeborg Martinsen Ingeborg Martinsen              E1  08    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885517    Jan Egil Johansen Jan Egil  Johansen  1209  1923  2810  2004  0411  2004  E1  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885518    Olga Marie Johansen Olga Marie  Johansen  2802  1920  2305  1998  2805  1998  E1  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885519    Alvhild Olivia Askeli Alvhild Olivia  Askeli  2008  1903  0712  1983  1312  1983  E1  08  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885520    Harald Askeli Harald  Askeli  0205  1892  3010  1965  0611  1965  E1  08  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885521    Olga Martine Augensen Olga Martine  Augensen  2401  1895  2112  1978  2812  1978  E1  08  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885522    Ivar K Augensen Ivar K  Augensen  1306  1917  0202  2001  0802  2001  E1  08  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885523    Gerd Hj Seil Gerd Hj  Seil  1306  1916  2704  2002  0305  2002  E1  08  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885524    Hans Jacob Seil Hans Jacob  Seil  1904  1905  0810  1990  1610  1990  E1  08  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885525    Hanna Nikoline Hansen Hanna Nikoline  Hansen  0507  1888  0306  1978  0806  1978  E1  08  15  VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885526    Oliver E Wergeland-Hansen Oliver E  Wergeland-Hansen  2405  1913  1307  1997  1707  1997  E1  08  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885527    Anna Arnesen Anna  Arnesen  1704  1888  1509  1981  2209  1981  E1  08  17  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885528    Borghild Arnesen Borghild  Arnesen  1409  1914  0607  1989  2408  1989  E1  08  18  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885529    Olivia Mathea Karlsen Olivia Mathea  Karlsen  2601  1900  1801  1986  2401  1986  E1  09  VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885530    got Fredriksen got  Fredriksen  1704  1909  2609  1994  3009  1994  E1  09  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885531    Hanberg Olai Olsen Hanberg Olai  Olsen  0809  1893  0405  1969  1005  1969  E1  09  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885532    Tordis Olsen Tordis  Olsen  2903  1896  1108  1964  1508  1964  E1  09  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885533    Nils Herman Nilsen Nils Herman  Nilsen  0205  1929  2204  2006  2804  2006  E1  09  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885534    Anna Josefine Nilsen Anna Josefine  Nilsen  1107  1882  3008  1955  0109  1955  E1  09  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885535    Sofie Olsen (Grnnet) Sofie  Olsen  (Grnnet) 2812  1887  1104  1973  1404  1973  E1  09  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885536    Otto Jrgen Olsen (Grnnet) Otto Jrgen  Olsen  (Grnnet) 0401  1886  2603  1964  0404  1964  E1  09  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885537    Ellinor Alvilde Johansen Ellinor Alvilde  Johansen  1002  1893  0911  1967  2511  1967  E1  09  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885538    Leonard Johan Johansen Leonard Johan  Johansen  2611  1894  1901  1964  2501  1964  E1  09  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885539    Paul Bernhard Joacim Olsen Paul Bernhard Joacim  Olsen  0403  1894  1406  1977  1806  1977  E1  09  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885540    Asta Jensine Olsen Asta Jensine  Olsen  0811  1897  0906  1995  1406  1995  E1  09  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
    Odd S. Olsen Odd S. Olsen  3005 1922 0411  1922     E1  09    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
    Nils Herman Nilsen Nils Herman  Nilsen  0205 1929 1201 2006     E1  09    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885541    Borghild Ingeborg Eriksen Borghild Ingeborg  Eriksen  0803  1901  2910  1979  0211  1979  E1  09  15  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885542    Leif Olaf Eriksen Leif Olaf  Eriksen  3105  1926  2311  1995  2911  1995  E1  09  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885543    Sverre Olaf Nilsen Sverre Olaf  Nilsen  2907  1900  1809  1988  2209  1988  E1  09  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885544    Gunda Nilsen Gunda  Nilsen  1011  1897  1608  1963  2008  1963  E1  09  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885545    Guttorm Artur Andreassen Guttorm Artur  Andreassen  2510  1922  0201  1991  1001  1991  E2  01  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885546    Hkon I Andreassen Hkon I  Andreassen  2304  1921  0704  1976  1304  1976  E2  01  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885547    Ragna Natalie Lorentzen Ragna Natalie  Lorentzen  0302  1902  1208  1978  1608  1978  E2  01  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885548    Arve Lorentzen Arve  Lorentzen  0202  1901  2803  1970  0404  1970  E2  01  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885549    Else Kaspara Syversen Else Kaspara  Syversen  2102  1910  2812  1991  0301  1992  E2  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885550    Alfred Nikolay Syversen Alfred Nikolay  Syversen  3110  1893  1101  1970  1701  1970  E2  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885551    Olida Hansen Olida  Hansen  0606  1912  2705  2000  3105  2000  E2  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885552    Hkon Olav Hansen Hkon Olav  Hansen  2311  1907  0401  1970  1001  1970  E2  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
    Ingrid Thoresen Ingrid Thoresen  0601 1920 2001 1985     E2  01    VIS        
1885553    Arne Thoresen Arne  Thoresen  2211  1918  0906  2003  1306  2003  E2  01  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885554    Jenny Alexsandersson Jenny  Alexsandersson  0108  1891  1501  1986  2201  1986  E2  01  10  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885555    Arndt Eugen Alexandersson Arndt Eugen  Alexandersson  0707  1890  2212  1969  3012  1969  E2  01  11  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885556    Lovise S Johannessen Lovise S  Johannessen  0910  1895  2601  1972  0102  1972  E2  01  12  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885557    Johan Hartvig Johannessen Johan Hartvig  Johannessen  0301  1897  1410  1969  1910  1969  E2  01  13  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885558    Anna Helgesen Anna  Helgesen  2005  1909  0811  1992  1111  1992  E2  01  14  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
    Olaus A. Helgesen Olaus A. Helgesen  0901 1894 1412 1969     E2  01    VIS   Spjry Hvaler Hvaler
1885559    Olav Follerli Olav  Follerli  2807  1911  1510  1983  0211  1983  E2  01  15  VIS S Spjry Hvaler Hvaler
1885560    Alfhild Marie Johansen Alfhild Marie  Johansen  2912  1903  1503  1975  2203  1975  E2  01  16  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885561    Arne Johansen Arne  Johansen  1902  1916  0705  1969  1405  1969  E2  01  17  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885562    Bartol Anders Henriksen Bartol Anders  Henriksen  2803  1887  2006  1970  2406  1970  E2  01  18  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885563    Alma Lovise Henriksen Alma Lovise  Henriksen  3107  1890  2904  1969  0305  1969  E2  01  19  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885564    Ole Kristian Kristiansen Ole Kristian  Kristiansen  0412  1885  1901  1969  2501  1969  E2  01  20  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885565    Helene Klara Kristiansen Helene Klara  Kristiansen  0610  1888  0311  1968  0911  1968  E2  01  21  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885566    Jens Opdal Jens  Opdal  1711  1922  0502  1977  1202  1977  E2  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885567    Mikael Luigi Westergaard Mikael Luigi Westergaard  1001  1996  3009  1997  0310  1997  E2  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885568    Tori Haraldsen Tori  Haraldsen  0403  1944  2601  2004  3001  2004  E2  02  VIS    Spjry Hvaler Hvaler
1885569    Jose Pernas Fernandez Jose  Pernas Fernandez  1612  1932